Satanizm Nedir?

Satanizm‘in, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, daha geniş kitlelere ulaşma fırsatı yakaladığını ve gerek dünya, gerekse Türkiye Satanizmi‘nde bu fırsatın fazlasıyla iyi değerlendirildiğine şahit oluyoruz. Pek çok Satanist’in overrated olarak gördüğü bazı ortak şeyler var. Bunlardan bazıları Soramazsın’da da karşıma gelen “kedi mi kesiyorsunuz, bakire mi kesiyorsunuz” gibi ahmak turnusolu sorular. Bazıları ise tarantula beyinli olmanın ölçütü olan ve Satanizm’in yalnızca medya tarafından sunulmuş profilini bilen ve bunun doğruluğuna, en az kütle çekimi kanunu gibi inanan insanların varlıkları. Nasıl bu kadar geride kalabiliyorlar ve bu tarantula beyniyle nasıl yaşamayı sürdürebiliyorlar, anlaması mümkün değil.

894345 kere söylediğim şeyleri burada yinelemek istiyorum:

 • Satanizm, medyanın size söyledikleri değildir. Medya, tık kazanmak için clickbait’i abartmaktan asla kaçınmaz. Özellikle de karşısında kendisine yasal bir yükümlülük getirecek bir grup olmadığına eminse.

 • Satanizm, kötülüğü salık vermez. Kötülük, Satanizm ve Şeytan’ın tam karşısındaki din ve tanrının yaptığı şeylerdir. (Engizisyon mahkemeleri, İslami terör örgütleri, Haçlı seferleri, cihat anlayışı)

 • Satanizm’de kurban anlayışı yoktur. Hristiyanlar şükran gününde ve Müslümanlar Kurban Bayramı dedikleri toplu katliam günlerinde kurban keserler. Şeytan kurban istemez, Allah kurban ister.

 • Satanizm’de hayvan katli olmadığı gibi, cinayet / insan katli yoktur. Bunlar, Müslümanların dinsel emirleridir. (İslamda var olan öldürme ayetleri)

 • Satanizm, cinlere tapmak değildir.

 • Satanizm Özgür İrade’yi esas alır.

 • Şeytan’ın yapısı, Bilim, Sanat, Filozofi, Cinsellik, Mutluluk temellidir.

 • Satanizm, İslam’ın bir alt kolu değildir.

 • Şeytan, Allah tarafından yaratılmamıştır.

 • Şeytan, yalnızca Black Metal gruplarının corpse paint’li üyeleri tarafından övülmez.

  Bazı Satanist Ekoller

  satanizm

  Şeytan Kilisesi’nin logosu

Satanist olmak için, Şeytan’a muhakkak inanıyor olmak gerekmez. San Francisco’da 30 Nisan 1966’da Anton Lavey tarafından resmi olarak kurulmuş Church of Satan (Şeytan Kilisesi) tamamiyle materyalist bir yaklaşımı benimser ve Şeytan’ın gerçekten var olmadığını söyler. Kendilerine Ateistik Satanist derler. Şeytan’ı yalnızca bir roman karakteri gibi görürler ve onu fikirsel anlamda önemli bulurlar.

satanizm

The Satanic Temple’ın ünlü Baphomet heykeli ve yanında organizasyonun kurucu üyesi Lucien Graves

Yine ABD’de, daha yakın bir tarihte kurulmuş olan bir başka Satanist organizasyon olan The Satanic Temple, (Şeytan Tapınağı) tıpkı Church of Satan gibi Sembolik Satanist gruptur. ABD’de laiklik için oldukça sansayonel eylemler yapıyorlar ve Şeytan’ı da, bu protestolarında yalnızca bir sembol olarak seçtiler. Eğer Satanizm’in meşruiyeti hakkında çekinceleriniz varsa, The Satanic Temple’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde resmen bir din olarak tanındığı bilgisini size vermeme izin verin. Kimse, Satanizm’in meşru olup olmadığını sorgulayamaz, dünyanın itici süper gücü ABD, Satanist bir oluşumu din olarak tanıyor ve vergiden muaf bırakıyorken, geri kalan her karşıt görüş, yalnızca çamurda debelenen domuzlar gibi görünecektir. (İngilizcesi olanlar haberi kaynağından okuyabilir.)

satanizm

Global Order of Satan logosu

Bir başka Sembolik Satanist grup ise Global Order of Satan. Kendileri Birleşik Krallık’ta ya da daha bilinen adıyla İngiltere’de mevcudiyet gösteriyorlar. Sitelerinde söyledikleri gibi “As atheists we believe in neither gods nor devils.” (Ateistler olarak tanrıya da Şeytan’a da inanmıyoruz.”)

Peki ya Şeytan’ın varlığına gerçekten inanan Satanistler? Onlar öcüler mi? IŞİD’in geçtiğimiz yıllarca yalnızca bizim ülkemiz Türkiye’de onlarca canlı bomba patlattığını ve yüzlerce masum insanın hayatını bu çirkin zihniyet yüzünden yitirdiğini bilmiyormuş gibi, Şeytan’ın varlığına inanan insanları suçlamaya devam mı edeceksiniz?

Şeytan’ın varlığına inanan Türkiye’deki Satanistlerin hayattan ne anladığını görmek isteyenlere, Ayetler Kitabı‘nı okumalarını salık veririm. Şeytan’ın kendi ağzından yazıldığı iddia eden bu kitabı buraya tıklayıp indirin ve kendiniz okuyun. Aklınızla hüküm verin, ön yargılarınızla değil. Kana susamış olanlar, Satanistler değil.

Satanizm, bu organizasyonlardan ve ekollerden ibaret de değil üstelik. Dünyanın pek çok farklı ülkesinde (dikkat edildiyse, verdiğim örneklerin hepsi de batılı, gelişmiş ülkelerden) pek çok farklı Satanist anlayış söz konusu. Bunlardan bir diğeri ise, Luciferian ekol. Kendilerinin Şeytan’ı nasıl gördükleri ile ilgili daha önce şöyle bir yazı çevirmiştim, birebir alıntılıyorum.

Luciferianların sahiplendiği Lucifer, Işık Taşıyan konseptidir. Onlar için Lucifer, gerçekten arayanlar için aydınlanmayı onlara getiren varlıktır.

Lucifer, gerçeğin peşine düşmüş kişilere, bu gerçeği kendi içlerinde bulmasına yardımcı olan bir dış güç değildir. Denge aynı zamanda Lucifer konseptinin önemli bir bileşenidir. Luciferianlara göre o, tıpkı insanların oldukları gibi hem ruhsal, hem de bedensel bir varlıktır. Aşırı derecede ölçülüdür. O, hem ışık hem de karanlıktır, çünkü biri olmadan diğeri olamaz, ve her ikisinden de öğrenilecek dersler vardır.

Bazı Luciferianlar, Lucifer’i gerçek bir varlık olarak görürken, diğerleri onu tamamen sembolik olarak görür. Birçok Luciferian, nihayetinde, meselenin doğaüstü bir zeka değil, Lucifer’in temsil ettiği değerler olduğu için aslında önemli olmadığı konusunda hemfikir.

Görüldüğü gibi yalnızca Satanist ekollerde değil, Luciferian ekollerde de hem gerçek bir inanç, hem de sembolik bir inanç söz konusu.

Satanizm ve Şeytan Öcü Değildir!

Şeytan’ı övenlerin yalnızca Black Metal grupları olmadığını ve Şeytan sevgisinin yalnızca corpse paintle ifade edilmediğini söylemiştim. Konuyla ilgili iki örnek vermek istiyorum.

Oldukça klasik bir görüntü değil mi? Elinde akustik gitar olan, tamamen normal görünümlü bir adam. Sözlerde ise Lucifer (Şeytan)’dan elini tutmasını isteyen bir adam var. Lucifer’la şarabını paylaşmak isteyen bir adam. Satanizm de, Satanistler de öcü değil.

Bir diğer örnekse, isim olarak Lucifer’ı seçmiş bir Rock grubu.

Yeterince belirgin değil mi, grubun logosundan da Lucifer’ın Işık Getiren oluşu, aydınlanmanın öncüsü olduğu? Müzik de, oldukça dinlenebilir görünüyor sanırım. Yineliyorum; Satanizm de, Satanistler de öcü değil.

Uyanış

Diyalektik Materyalizmden bahseden, her şeyin zıttı ile mümkün olacağını savunanların, kendilerine aşılması gereken bir engel olarak düşündükleri Allah ya da Mesih’in karşısına Şeytan’ı koyma vakti geldi.

Hermetizmle ilgilenenlerin, Hermetik Dünya Görüşünü özetleyen Kybalion’u değerli bulan tüm ezoterik felsefe okullarının, Şeytan’ın değerini anlama vakti geldi.

Şeytan’a inancı olan tüm farklı ekollerin, gerçekleri görme ve birbiriyle bir olma vakti geldi.

Gözlerinizi açın!

Yusuf Eryan
Etiketler:

“Satanizm Nedir?” hakkında 3 yorum

 1. Geri bildirim: Gorillaz - Serpent Culture

 2. Geri bildirim: Doğru Bilinen Bazı Yanlışlar - Serpent Culture

Bir Cevap Yazın